Via psychometrie of channeling is het mogelijk om direct antwoorden te
ontvangen op je vragen en informatie te ontvangen die je inzicht geeft op jouw
unieke levenspad.

Het ontvangen van een reading.

Pijn, emoties, verdriet, verlangens, etc. kunnen
blokkades vormen op ons levenspad. Vaak zien we niet hoe we onszelf ‘tegen
houden’ en hoe onze angsten zich manifesteren. Vandaar dat iemand van buitenaf
een duidelijker beeld kan hebben van datgene dat jou bezig houdt.

Het verschil tussen een channeling en een reading.

Bij een reading stemt diegene die de reading doet, zich
af op de andere persoon, dit wordt ook psychometrie genoemd. Men focust op de
ander en verkrijgt informatie.
Men focust zich op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele veld. En daarnaast ontvangt men informatie die op dat moment van belang is om inzicht te krijgen in de blokkade of informatie die je op dat moment nodig hebt op het voor jouw unieke levenspad.

De ontvangen informatie zal bij een reading anders
zijn als bij een channeling.

Channeling

In een channeling is het mogelijk informatie te
ontvangen wat betreft je levensvragen, je angsten, je blokkades. Alles waar je
tegen aan loopt op de weg van bewustwording.

In een channeling focust men zich op een
hogere frequentie, dus niet perse op de ander. Men vraagt wel informatie voor
de ander. Bij een channeling stemt men zich af op een hogere
frequentie dan waar men zich normaal in bevindt. Deze hoge frequentie, oftewel
trilling van energie moet door het lichaam van de channel en deze energie wordt
als het ware vertaald in informatie, dat is het talent van de channel.

Iemand die channelt, is iemand die zich verbindt met
zijn of haar Hogere Zelf, oftewel de bron. In deze verbinding met de bron komt
er informatie vrij die beschikbaar wordt gesteld voor diegene die met vragen
komt, en ook zonder vragen wordt er informatie beschikbaar gesteld. Deze
informatie is direct van toepassing en maakt duidelijk waar of hoe het zit met de
blokkade waar je tegen aan loopt. De informatie brengt je dichter bij jezelf en
geeft duidelijkheid. Zo wordt je op weg geholpen op je eigen unieke levenspad
en verkrijg je inzicht in je angsten, verdriet, pijn, boosheid etc.